Privacy Policy melkschapenhouderij de plantenkamp V.O.F.

Privacy Policy melkschapenhouderij de plantenkamp V.O.F.

Deze Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de websites van melkschapenhouderij de plantenkamp V.O.F. of aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en combinaties.

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

2. Gebruik persoonsgegevens

Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze cliënten te kunnen bieden of overeenkomsten voor te bereiden of uit te voeren. Uw gegevens worden uitsluitend door melkschapenhouderij de plantenkamp V.O.F. gebruikt of pas na uw voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

Tevens worden (NAW-)gegevens gebruikt om u op de hoogte houden over interessante aanbiedingen over producten en diensten van ons welke voor u relevant kunnen zijn.

3. Inzage, correctie, wijziging

Op schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden op het navolgende adres:

melkschapenhouderij de plantenkamp V.O.F.

Vosseveldseweg 4 7107 AD Winterswijk-Kotten

8. Vragen

Voor vragen over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met melkschapenhouderij de plantenkamp V.O.F. U kunt onze contactgegevens terugvinden op onze website.

9. Disclaimer

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

melkschapenhouderij de plantenkamp V.O.F.– maart 2021